Tietosuojaseloste

Tämä on Nuppuset Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.8.2022.

Päivitetty 21.04.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Nuppuset Oy

Y-tunnus: 3287886-2

Osoite: Sotungintie 4 B

Postinumero: 01200

Postitoimipaikka: VANTAA

Sähköpostiosoite: info@nuppuset.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Nuppuset Oy

Nimi: Eveliina Piitulainen

Sähköposti: info@nuppuset.fi

3. rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Nuppuset Oy:lta Internetin kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

5. Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Myyjä-asiakkaiden myyntituottojen maksuun
 • Nuppuset Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Sähköpostimarkkinointiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nuppuset Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Osa verkkokaupan toiminnoista perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Tällaisia toimintoja ovat verkkokaupan mukautettu sisältö ja kyselyt. Tarjoamme näillä toiminnoilla mm.

 • Kysymme asiakkaidemme mielipidettä palveluun

6. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun teet tilauksen ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot Nuppusten järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi. Tarkistamme ja päivitämme tietoja säännöllisesti. Poistamme järjestelmästä 2 vuotta tarpeettomana olleet tiedot. Sähköpostimarkkinointia varten annetut suostumukset ja yhteystiedot säilyvät toistaiseksi. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa niin halutessaan ja tällöin hänen yhteystietonsa poistetaan välittömästi sähköpostilistalta.

Myyjä-asiakkaan tili- ja muita tietoja emme säilytä sen jälkeen kun lopputilitys myyntituotoista on suoritettu.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Nuppuset Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

9. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Nuppuset Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteisiin käyttämästäsi selaimesta. Evästeet eivät ole laitteelle haitallisia eikä niitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen. Ilman evästeiden käyttöä verkkosivustot eivät kuitenkaan muista mitään kävijöistä ja heidän sivustollasi tekemistään valinnoista. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Evästeitä käytetään verkkosivuston toiminnan takaamiseen, seurantaan ja oikeanlaisen mainonnan kohdentamiseen. Evästeitä käytetään “muistamaan” sinut ja mieltymyksesi joko yhden vierailun aikana (“istuntoevästeen” kautta) tai useiden toistuvien käyntien aikana (“pysyvän evästeen” avulla).
Monet evästeet ovat käytännössä välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, esimerkkinä maksuominaisuudet. Evästeet ovat aina sivustokohtaisia.

Voit halutessasi estää muut kuin pakolliset evästeet tai rajata evästeiden käyttöä sekä poistaa jo tallennetut evästeet sivustomme evästebannerin kautta.

Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä Evästekäytäntö -sivultamme.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficom:n verkkosivustolta.

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

10. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.