Korostetaan vastuullisia valintoja!

Ekologinen kestävyys määritellään kestävän kehityksen näkökulmaksi, jolla tarkoitetaan valintoja, joilla turvataan ympäristön monimuotoisuus ja ekosysteemit myös tuleville sukupolville. Vastuulliset valinnat ovat valintoja, joilla säästetään luonnonresursseja. Vaatealalla vastuullisia valintoja ovat vaatteiden kierrättäminen, vuokraaminen ja uusiokäyttö. Make it fast… Pikamuoti on termi, jolla tarkoitetaan vaatteita, joiden käyttöikä on määritelty lyhyeksi. Pikamuodin tuotanto on usein tehostettua, mikä tarkoittaa, […]

Continue Reading